Kontrola na nemocenské

Vzhledem ke změnám některých zákonů mají zaměstnavatelé od ledna 2009 povinnost vyplácet svým zaměstnancům za prvních 14 dní jejich pracovní neschopnosti náhradu mzdy ze svých vlastních finančních prostředků. Zákoník práce však zaměstnavatelům umožňuje kontrolu, aby nedocházelo k jejich zneužívání, a to formou provádění kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců, prostřednictvím vlastních sil nebo za pomoci sjednané dodavatelské služby.

Naše firma nabízí služby v oblasti provádění kontroly přítomnosti nemocných v místě nahlášeného pobytu včetně všech souvisejících legislativních a administrativních úkonů.

Ceny námi nabízených služeb jsou výrazně nižší než mzdové výdaje na vlastní personální a kontrolní pracovníky.

V současnosti provádíme kontroly dodržování povinností režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců v okrese Hradec Králové. V případě zvýšené poptávky jsme připraveni rozšířit kontrolní oblast.

Chtěli bychom u zaměstnavatelů docílit toho, aby nemocenskou kontrolu zavedli ve své firmě jako pravidlo, které by výrazně přispělo k zajištění efektivnosti vynakládaných prostředků na náhrady mezd při pracovních neschopnostech a k zabránění jejich zneužití. Systém kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců vede z pravidla k celkovému zvýšení pracovní morálky. Odměna za naše služby je jen nepatrným daňovým výdajem, který nijak významně neovlivní výši celkových mzdových nákladů firmy.

Napište nám, co potřebujete!