Služby v oblasti správy financí

  • Na základě příkazní smlouvy či zplnomocnění od Vás převezmeme veškeré případy.
  • Každého z klientů se snažíme fyzicky dohledat a navázat s ním osobní kontakt.
  • Ke každé případu obdržíte kompletní zprávu, fotodokumentaci, popřípadě další důležité dokumenty související s konkrétním případem.
  • Zaručujeme profesionální jednání s klientem, které nepoškodí Vaši další spolupráci.
  • V případě, že je naším klientem leasingová společnost, jsme připraveni poskytnout své zkušenosti z této oblasti spolupráce.
  • Zajistíme Vám návštěvu klienta, podpis požadované smluvní dokumentace. Na místě provedeme fyzickou kontrolu předmětu financování, popřípadě jeho fotodokumentaci.
  • V případě, že klient není schopen dostát svým závazkům, obnovíme dispoziční právo majitele /leasingová společnost/. Předmět po dohodě dopravíme na určené místo nebo zajistíme jeho uskladnění.

Neplatíte zálohy

Napište nám, co potřebujete!