Podmínky užití

 

  1. Tyto webové stránky jsou autorským dílem, chráněným zákonem. Lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  2. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který umísťuje na stránkách, včetně textů, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, fotografií  a/nebo má provozovatel k umístění tohoto obsahu na web sjednanou odpovídající licenci.
  3. Je zakázáno zejména zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro potřebu, jejímž účelem je získání hospodářského či obchodního prospěchu.